Διάφορες σελίδες που έχουν ενδιαφέροντα video και animations.

Βιολογία Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου
Κεφάλαιo 1o:
Πείραμα Hershey and Chase
Πείραμα Hershey and Chase (2)
Δομή DNA
Πείραμα των Meselson-Stahl (εκτός ύλης αλλά...)
ZOOMing (στο DNA)
Απεικονίσεις του DNA
Κυτταρικός κύκλος
Μίτωση(1)
Μίτωση (2)
Μίτωση (3)
Μίτωση (4)
Μίτωση (4)
Κυτταρική διαίρεση
Μείωση (1)
Μείωση (2)
Μείωση (3)
Μείωση (4)
Μίτωση - Μείωση (1)
Μίτωση - Μείωση (2)
Το ανθρώπινο γονιδίωμα
Ευκαρυωτικά κύτταρα vs βακτήρια
Cell size and scale

Κεφάλαιο 2ο:
Αντιγραφή DNA - Συνεχής - Ασυνεχής σύνθεση (1)
Αντιγραφή DNA - Συνεχής -Ασυνεχής σύνθεση (2)
Αντιγραφή κυκλικού DNA
Αντιγραφή γραμμικού DNA
Αντιγραφή (2 - basic)
Αντιγραφή (3 - advanced)
Τι ποσοστό του DNA κωδικοποιεί πρωτεΐνες;
Μεταγραφή
Μεταγραφή (2 - basic)
Μεταγραφή (3 - advanced)
Ωρίμανση πρόδρομου RNA (1)
Ωρίμανση πρόδρομου RNA (2)
Μετάφραση (1)
Μετάφραση (2)
Μετάφραση (3 - basic)
Μετάφραση (4 - advanced)
Μεταγραφή-Ωρίμανση-Μετάφραση (κύκλος ζωής ενός mRNA)
Σχηματισμός πεπτιδικού δεσμού
Μετάφραση - Πολύσωμα
Οπερόνιο της λακτόζης (1)
Οπερόνιο της λακτόζης (2)
Μετάλλαξη στο οπερόνιο της λακτόζης (1)
Μετάλλαξη στο οπερόνιο της λακτόζης (2)
Γονιδιακή ρύθμιση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς

Κεφάλαιο 4ο:
Περιοριστικές ενδονουκλεάσες (1)
Περιοριστικές ενδονουκλεάσες (2)
Περιοριστικές ενδονουκλεάσες (3)
Πλασμίδια
Κλωνοποίηση DNA (plasmid cloning)
Γονιδιωματική βιβλιοθήκη
cDNA
PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (1)
PCR (2)
PCR (3)

Κεφάλαια 5, 6:
Κληρονομικότητα
Μείωση και αλληλόμορφα
Πειράματα του Mendel
Από το γενότυπο στο φαινότυπο
Αλληλόμορφα γονίδια - ομόζυγος γονότυπος (1)
Αλληλόμορφα γονίδια - ομόζυγος γονότυπος (2)
Αλληλόμορφα γονίδια - ομόζυγος γονότυπος (3)
Αλληλόμορφα γονίδια - ετερόζυγος γονότυπος
Πρόωρη λήξη (γονιδιακή μετάλλαξη)
Ερυθρά αιμοσφαίρια και αναιμία
Δρεπανοκυτταρική αναιμία (1)
Δρεπανοκυτταρική αναιμία (2)
Γονιδιακή μετάλλαξη σε tRNA
Μετάλλαξη στο οπερόνιο της λακτόζης (1)
Μετάλλαξη στο οπερόνιο της λακτόζης (2)
Μη διαχωρισμός ομόλογων χρωμοσωμάτων (σφάλμα στην 1η μειωτική διαίρεση)
Μη διαχωρισμός αδερφών χρωματίδων (σφάλμα στη 2η μειωτική διαίρεση)
Καρυότυπος και χρωμοσωμικές ανωμαλίες αριθμού
Σφάλματα κατά τη μειωτική διαίρεση
Αναστροφή (χρωμοσωμική ανωμαλία δομής)
Χρωμοσώματα με αναστροφή-μείωση
Αμοιβαία μετατόπιση (χρωμοσωμική ανωμαλία δομής)
Χρωμοσώματα με αμοιβαία μετατόπιση-μείωση
Γαμέτες με χρωμοσωμικές ανωμαλίες (ατόμου με αμοιβαία μετατόπιση)
Άμνιοπαρακέντηση (Amniocentesis)
Αμνιοπαρακέντηση - υπέρηχος
Λήψη χοριακών λεχνών (CVS-Chorionic Villus Sampling)


Κεφάλαια 7, 8, 9:
Πολλαπλασιασμός βακτηρίων (4 φάσεις ανάπτυξης κλειστής καλλιέργειας)
Παραγωγή ινσουλίνης (διαβήτης τύπου Ι)
Μονοκλωνικά αντισώματα (κατασκευή υβριδωμάτων)
Τεστ εγκυμοσύνης (με μονοκλωνικά αντισώματα)
Διαγονιδιακά φυτά
Το ανθρώπινο γονιδίωμα
Το πρόγραμμα του ανθρώπινου γονιδιώματος (HGPS-public project)
Το πρόγραμμα του ανθρώπινου γονιδιώματος (HGPS-private project)
Ανθρώπινα βλαστοκύτταρα (1)
Ανθρώπινα βλαστοκύτταρα (2)
in vitro γονιμοποίηση
Agrobacterium Mechanism
Μικροέγχυση
Μικροέγχυση (somatic cell transfer)
Μικροέγχυση (Pronucleus microinjection)

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ΄Λυκείου
Cell size and scale
Ομοιόσταση
Υποδοχείς του δέρματος (π.χ. θερμοϋποδοχείς)
Φλεγμονή (φλεγμονώδης αντίδραση)
Ιός της γρίπης. Είσοδος στο σώμα
Βακτήρια (πολλαπλασιασμός)
Αμοιβάδα (κίνηση) 1
Αμοιβάδα (κίνηση) 2
Αμοιβάδα (κίνηση) 3
Paramecium
Βακτήρια
Ελονοσία (1) (άνθρωπος ξενιστής)
Ελονοσία (2) (κουνούπι ξενιστής)
Το αίμα
Φαγοκυττάρωση
Φαγοκυττάρωση (το φαγοκύτταρο κυνηγά ένα βακτήριο!)
Φαγοκυττάρωση (αμοιβάδα-Paramecium)
Μετακίνηση ουδετερόφιλου στην περιοχή της μόλυνσης
Φλεγμονή
Δομή αντισώματος (ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες)
Δράση αντισωμάτων
Ανοσοβιολογικό σύστημα
Ανοσοβιολογικό σύστημα (επιλογή κλώνου)
Χυμική ανοσία
Ανοσοβιολογική απόκριση σε καρκινικά κύτταρα
Immunology in the Gut Mucosa
Δομή HIV
Η1Ν1 (ιός)
HIV (ιός)
Κύκλος ζωής του HIV (ρετροϊός)
Πολλαπλασιασμός ρετροϊού
Είσοδος του ιού της γρίπης στα κύτταρα (influenza virus)
Ο κύκλος του άνθρακα
Ο κύκλος του άνθρακα (2)
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Εξέλιξη
Το δένδρο της ζωής (εξέλιξη)
Φυλογενετικά δένδρα
Ανοσολογία


Βιολογία Γενικής Παιδείας Β΄Λυκείου
Η επιστημονική μέθοδος
Μεγέθη (πόσο μεγάλο είναι?...)
Cell size and scale
ZOOMing (στο DNA)
Απεικονίσεις του DNA
Ιδιότητες του νερού
Πρωτεΐνες
Κύκλος ζωής μιας πρωτεΐνης
Αναδίπλωση πρωτεΐνης
Επίπεδα οργάνωσης μιας πρωτεΐνης
Μετουσίωση πρωτεϊνών
Κύκλος ζωής μιας πρωτεΐνης
Harvard Cell Animation
Διάχυση και ώσμωση
Διάχυση και ώσμωση (2)
Κύτταρο (τυπικό)
Φυτικό και ζωικό κύτταρο
Στο εσωτερικό του κυττάρου
Μεταφορά πρωτεΐνης από το σύμπλεγμα golgi σε ένα οργανίδιο
Έκκριση πρωτεϊνών
Εξέλιξη των οργανιδίων του κυττάρου
Ενέργεια και ένζυμα
Δράση των ενζύμων
Κυτταρική αναπνοή
Φωτοσύνθεση


Βιολογία Γενικής Παιδείας A΄Λυκείου

Κεφάλαιο 9ο: Νευρικό σύστημα

Δυναμικό ηρεμίας - Νευρική ώση - Ανατομία Εγκεφάλου

Κεφάλαιο 10ο: Αισθητήρια όργανα - Αισήσεις
3D Human ear
Η λειτουργία της ακοής
Όραση
Πώς λειτουργεί η όραση
Η εξέλιξη του οφθαλμού
Όσφρηση
Γεύση

Κεφάλαιο 12o Αναπαραγωγή
Reproduction humaine (part 1)
Reproduction humaine (part 2)
Reproduction humaine (part 3)
Reproduction humaine (part 4)
L’Odyssee de la vie

The miracle of life
Photographer Lennart Nillson
The miracle of life (part 1)
The miracle of life (part 2)
The miracle of life (part 3)
The miracle of life (part 4)
The miracle of life (part 5)


Βιοχημεία
How cells obtain energy
Γλυκόλυση
Γλυκόλυση (2)
Γλυκόλυση (globby the glycolytic gunk)
Ζύμωση
Κύκλος του κιτρικού οξέος
ETC & Chemiosmosis
Κυτταρική αναπνοή
Κυτταρική αναπνοή
Φωτοσύνθεση


Γενικού ενδιαφέροντος
Craig Venter: On the verge of creating synthetic life
Bang Goes the Theory: Craig Venter Interview
Craig Venter: A voyage of DNA, genes and the sea
Richard Dawkins on our "queer" universe
Aubrey de Grey: Why we age and how we can avoid it
"DNA and the Brain" - Dr. James Watson speaks at Google
Dan Dennett: Can we know our own minds?
“Περίεργες ιώσεις”